הבלוג שלנו

מאמרים, חדשות ועדכונים

ביטוח אופניים וקורקינטים חשמליים: כל מה שרציתם לדעת!

מה מותר ומה אסור? כל מה שרציתם לדעת על ביטוח אופניים חשמליים וקורקיניטים חשמליים? מה קורה במקרה של תאונה? על כל זאת ועוד במאמר הבא.

למעלה מ 200,000 אופניים  וקורקינטים חשמליים נעים על כבישי ומדרכות ישראל ועמם גדל מספר תאונות הדרכים. בשנת 2017  נהרגו 7 רוכבי אופניים ומתחילת שנת 2018  ועד היום נהרגו 16 רוכבי אופניים .הרשות לבטיחות בדרכים מדווחת  על כ  1000 נפגעים מדי שנה בתאונות רכיבה ותאונות דרכים בהן מעורבים רוכבי אופניים  חשמליים וקורקינטים ממונעים.

מה עושה המדינה על מנת להתמודד עם תופעה זאת?

להלן סקירה על החוקים והתקנות שבוצעו במהלך השנים תוך התייחסות להיבטים הביטוחיים.

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב- 18.5.16 את התקנות המסדירות את השימוש באופניים עם מנוע עזר חשמלי. (תקנה 65 ג' לפקודת התעבורה.)

על פי התקנות אופניים חשמליים הם אופניים עם מנוע עזר בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן בהם מנוע עזר חשמלי ושהתקיימו בהם התנאים הבאים :

 • הספק מירבי של המנוע לא יעלה על 250 ואט.
 • המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים.
 • כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות ומפסיק את פעולתו בהגיעו ל 25 קמ"ש .
 • התקנת צופר או פעמון.
 • פנס קדמי בעל תאורה לבנה.
 • פנס אחורי בעל תאורה אדומה.
 • מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.
 • חובת חבישת קסדת מגן.
 • חובת שימוש באפוד זוהר בשעות החשכה .
 • חובת נהיגה  רק מגיל  16 על שבילי אופניים וכבישים.
 • ברכיבה בקבוצה יש לרכוב בזה אחרי זה בטור עורפי ולא בשורה זה על יד זה.

תקנה 65 ג' כוללת בין היתר גם :

 • גלגשת (skateboard).
 • גלגיליות (rollerskates).
 • גלגיליות להב (rollerblades).
 • גלגינוע ( קורקינט חשמלי ).

האם חלה חובת ביטוח לאופניים חשמליים כדוגמת ביטוח רכב מנועי?

בהתקיים תנאים אלה פטרה וועדת הכלכלה את חובת הרישוי והרישום  ובכך פסקה על פי סעיף 39 יז לתקנות התעבורה כי אין חובת ביטוח לפי פקודת רכב מנועי ואין תחולה של אחריות לפי חוק הפלת"ד ( חוק הפיצויים לתאונות דרכים). כך שהנוהג באופניים חשמליים פטור מחובת רישיון רכב/רישיון נהיגה/ביטוח חובה .

מה דינם של קורקינטים חשמליים?

בית המשפט העליון קבע כי קורקינט אינו רכב מנועי אלא מוגדר כצעצוע. סוגים מסוימים של קורקינטים ממונעים אומנם  הוסדרו בחוק מדובר בקורקינטים בעלי הספק של עד 100 וואט ומהירות מירבית של 12 קמ"ש יחד עם זאת לא חלים עליהם חוקי התעבורה ואין הם חייבים בבטוח חובה.

מהם כללי הבטיחות בדרכים מה מותר ומה אסור:

מותר:

 • מותרת רכיבה על אופניים חשמליים ועל קורקינט חשמלי בשבילי אופניים. היכן שאין שבילי אופניים, הרכיבה תבוצע בצדו הימני של הכביש
 • בהתאם לחוקי התנועה. הרכיבה על המדרכה שלא בשביל אופניים אסורה.
 • מותר לרכוב על אופניים ועל קורקינט חשמלי מגיל 16 ומעלה, בהתאם לחוק.
 • מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב.
 • מותרת הרכיבה במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.

אסור:

 • חל איסור מוחלט לרכוב על מדרכות להולכי רגל.
 • חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה להולכי רגל בנסיעה- על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה.
 • הנסיעה תתאפשר רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
 • חל איסור מוחלט בהתאם לחוק  להרכיב על קורקינט חשמלי .
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה.
 • חל איסור לעשות שימוש בשתי אוזניות בעת הרכיבה.

מהם דרכי האכיפה והקנסות?

עד כה אכפו את התקנות הללו רק שוטרי משטרת ישראל. עקב הגידול בתאונות שולבו מאות פקחים  עירוניים בזירות האכיפה. כל רשות מקומית יצרה לעצמה מדיניות אכיפה מסודרת שמנחה את הפקחים לפעול בכל מקרה ומקרה.
מדיניות שנותנת דגש על כך שמדובר בקטינים על כל המשתמע מכך בכל פעולה שתינקט.

כל רוכב שייתפס לאחר שביצע עבירה של רכיבה ייקנס על פי הטבלה כדלקמן:

 • איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת מסרון) – 1,000 ₪
 • אי חבישת קסדת  אופניים בכל רכיבה -1000  ₪
 •  רכיבה אסורה במדרכה באופניים וקורקינט חשמליים – 250 ₪
 • איסור שימוש בשתי אוזניות לרוכב במדרכה – 250 ₪
 • רכיבה אסורה במדרכה לאופנועים / קטנועים – 250 ₪
 • עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ – 250 ₪
 • איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים – 100 ₪

האם רשאי כל פקח לתת דו"ח או לעצור רוכב אופניים צעיר?

צריך לזכור שעבודת הפיקוח העירוני מתמקדת בעיקר באכיפת חוקי העזר העירוניים. רק פקחים שמועצת העיר הסמיכה אותם לאכוף עבירות מסוג זה רשאים לתת דו'ח. אם התקבל דו"ח כזה או שהוחרמו האופניים בגין חשד לביצוע עבירת נהיגה כדאי מאוד לבדוק האם הפקח הספציפי הוסמך לכך. מהם סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) תשע"ו 2016?

 • הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.
 • הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
 • רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.
 • תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
 • הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.
 • סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת הפקח ויש חשש שיימלט עד לבוא שוטר.

מה קורה כאשר יש פגיעה של אופניים חשמליים בהולך רגל?

מאחר והולך הרגל אינו יכול לתבוע על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כיוון שהחוק כאמור אינו חל על אופניים חשמליים , רשאי הולך הרגל הנפגע לתבוע את הרוכב ואת בעל האופניים מכוח דיני נזיקין.

אם הרוכב הפוגע הינו קטין אזי תוגש התביעה נגד הוריו , יחד עם זאת מאחר ומדובר בתביעה על פי דיני נזיקין שבסיסה הינו הוכחת רשלנות יצטרך הנפגע להוכיח בבית המשפט את רשלנותו של הפוגע (נהיגה מסוכנת /חוסר מיומנות). ניתן לתבוע בגין טיפולים רפואיים /כאב וסבל/ אובדן השתכרות עתידית.

מה קורה כאשר נגרמת תאונה בין רוכב אופניים חשמליים לרכב?

במקרה זה ניתן לתבוע על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כאשר רוכב האופניים הנפגע נחשב כהולך רגל לכל דבר ועניין. רוכב האופניים רשאי לתבוע את ביטוח החובה של בעל הרכב הפוגע . כידוע בבטוח חובה אין חשיבות לשאלה מי אשם בתאונה (אחריות ללא אשם).
בפגיעת גוף רשאי וצריך הנפגע לתבוע את ביטוח החובה.

מה קורה כאשר יש תאונה עצמית של רוכב באופניים?

אם מדובר בתלמיד הרי שניתן לתבוע את ביטוח התלמידים שנערך במסגרת הרשות המקומית. אם מדובר באדם בוגר עליו לתבוע את ביטוח תאונות אישיות/חיים (אם ביצע.) אם מדובר בתאונה בדרך לעבודה הרי שניתן לתבוע את ביטוח לאומי. אם אירעה התאונה עקב רשלנות של אחר ניתן לתבוע את הגורם הרשלן .

מה קורה כאשר התאונה נגרמת עקב פגם בייצור האופניים?

במקרה זה ניתן לתבוע את היצרן ואת בית העסק שמכר את האופניים
על פי החוק למוצרים פגומים תש"מ 1980. החוק מתיר לתבוע את היצרן ואת המשווק.

מהו החוק החדש שנכנס לתוקף ב 1.7.2019?

בתאריך  6  בינואר 2018  קבעה  וועדת הכלכלה של הכנסת כי יש לחוקק  חוק  רישיון חובה לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים.

הכנסת הקודמת העבירה חוק זה בקריאה שנייה ושלישית, אשר  נכנס לתוקף ב-1 ביולי" 2019. החוק קובע כי  כל מי שמחזיק אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים יהיה חייב להיות עם הרשאה לנהוג בכלי הזה  או רישיון בר תוקף או תיאוריה או תיאוריה ייעודית.

כל מי שאינו מחזיק ברישיון יידרש לשאת עליו אישור שעבר מבחן תיאוריה וקורס מבחן כשירות חובה ייעודי לרוכבי אופניים חשמליים.

בנוסף לכך, תיאסר הרכיבה על אופניים חשמליים וקורקינטים ממונעים לכל מי שאין ברשותו רישיון נהיגה ו/או טרם עבר את הקורס ואת מבחן הכשירות הייעודי ככל שהרוכב יהיה בעל רישיון נהיגה – הוא לא יידרש לעשות מבחן נוסף.

מהו מבחן כשירות?

מי שיש לו רישיון נהיגה או שעבר מבחן תיאוריה רגיל – לא צריך להיבחן במבחן החדש (A3).

מבחן A3 מורכב מ-30 שאלות מקצועיות הקשורות לרכיבה נכונה לשימוש בדרך ולחוקי התעבורה.

תלמידי תיאוריה יידרשו להנפיק בתחנת הצילום כרטיס תלמיד (טופס ירוק) לצורך ביצוע מבחן התיאוריה עבור מבחן הכשירות לרכיבה.

לאחר צילום הנבחן ומילוי הטופס  ניתן לגשת לבחינה בכל אחד מ-45 מרכזי בחינות התיאוריה  הפזורים בכל רחבי הארץ.

אין צורך לשאת את האישור בעת הרכיבה. במשרד התחבורה אומרים כי למשטרה יהיה מאגר של כל מי שעבר מבחן תיאוריה רגיל או בחינה ייעודית לרכיבה על אופניים חשמליים.

מבחן התיאוריה מקנה קבלת אישור כשירות לרכיבה  גם אם רישיון הנהיגה ברכב כבר לא בתוקף.

בנוסף  מי שמחזיק רישיון נהיגה זר התקף גם בישראל אינו צריך לעבור את מבחן התיאוריה הייעודי לרכיבה בתנאי שהרישיון הזר תקף בישראל.

רוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים החשמליים חייבים החל ב-1.7.19 לחבוש קסדה שמוצמד לה מחזיר אור  אשר ייראה בבירור על ידי משתמשי הדרך האחרים.

החובה לחבוש קסדה חלה על רוכבי כלים חשמליים בכל גיל ובכל דרך.

מי שיהיו אמונים על אכיפת החוק החדש יהיו שוטרי משטרת ישראל.

האם יש תכנית ביטוח כוללת ומקיפה לאופניים חשמליים?  

ישנן חברות המבטחות אופניים חשמליים במסגרת פוליסת ביטוח דירה תחת פרק "אחריות כלפי צד שלישי". פוליסות הביטוח האלה מעניקות כיסוי ביטוחי בגין נזקי גוף בשטח הגיאוגרפי של מדינת ישראל ואינן מחייבות כי מקרה הביטוח יתרחש בתחומי הדירה בלבד. במקרה זה יש לוודא שחברת הביטוח  לא החריגה "כלי רכב או אמצעי תחבורה כלשהו".  

נשמח לעמוד לרשותכם כרגיל בהסברים נוספים.

על מנת להיות מעשיים, לנו יש תכנית ייחודית ומקיפה הכוללת את כל הסיכונים אשר יכולים להתקיים לאופניים + תאונות אישיות לרוכב + צד שלישי.

רוצים לפנות אלינו ולרכוש ביטוח אופניים וקורקינטיים חשמליים? פנו אלינו, לעידן- שירותי ביטוח, ואנו נשמח לעמוד לרשותכם בעזרת ליווי אישי של סוכני הביטוח שלנו. חייגו עוד היום 04-8516929

מאמרים

השאר פרטים וקבל הצעת מחיר משתלמת

ביטוחים

רשום הודעה
עזרה?
שלום, איך אוכל לעזור?